Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

WOKRO

 

OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY

działający przy

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Wodzisławiu Śl.

w ramach projektu „ZA ŻYCIEM”

 

Na podstawie porozumienia MEiN w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Wodzisławskim dotyczącym  realizacji zadań rządowego programu „ZA ŻYCIEM”  na lata 2022-2026 Powiat Wodzisławski wskazał Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wodzisławiu Śląskim jako Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,

wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” stanowiącego załącznik do uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającego uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem (M.P. z 2022 r. poz. 64) zwanego dalej „Programem” w zakresie: zapewnienie realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących  ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) – zadanie 2.4. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

WARUNKI ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU

Program przeznaczony jest dla dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, u których wykryto wady rozwojowe.

Rodzice (opiekunowie prawni) mogą składać wnioski przez cały rok kalendarzowy. Nabór do programu odbywa się semestralnie w miesiącu sierpniu i styczniu danego roku kalendarzowego. Wnioski rozpatrywane są w kolejności zgłoszeń. Rodzice zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia zajęć przez dzieci, które zostały zakwalifikowane do programu.

 

Do wniosku o przystąpienie do programu Wnioskodawca  załącza oryginały (po wykonaniu kopii będą zwracane) przynajmniej jednego z poniższych dokumentów:

  • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • opinia psychologiczna lub pedagogiczna lub logopedyczna,
  • zaświadczenie lekarskie (specjalisty) ze wskazaniem kierunku usprawniania opóźnień rozwojowych dziecka.

Wnioski o objęcie dziecka terapią składane są jednorazowo na cały okres trwania terapii (do momentu jej zakończenia).

 

Zakończeniu terapii nastąpi po oddaniu oceny przez terapeutę (forma pisemna).

 

Terapeuta zgodnie z ustalonym przez Poradnię harmonogramem pracy przekazuje rodzicom (opiekunom prawnym) pisemną informację o  miejscu, dniu i godzinie prowadzenia terapii z dzieckiem,  którą rodzic przyjmując do wiadomości podpisuje.

Informacji na temat zajęć w ramach programu „Za Życiem” udziela Dyrektor Poradni Jarosław Rudol lub koordynator programu Wiesława Zając w godzinach urzędowania nr telefonu: 32 4561993.

 

Dyrektor PPP w Wodzisławiu Śl.

                                                                              Jarosław Rudol

Druki do pobrania:

- wniosek o realizację zajęć terapeutycznych w ramach WOKRO (pdf)

 

AKTUALNOŚCI:

informacja z WOKRO

Utworzono dnia 21.03.2023
OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY         działający przy PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Wodzisławiu Śl. w ramach projektu „ZA ŻYCIEM”   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna...
czytaj dalej... na temat: informacja z WOKRO

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny