Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Terapia rodzinna – cele, założenia

Psychoterapia rodzin ma za zadanie pomóc w zidentyfikowaniu problemów, z którymi boryka się rodzina, a także w rozpoznaniu ich przyczyn.

Popularną teorią wykorzystywaną w psychoterapii rodzin jest podejście systemowe. Rodzina traktowana jest jako system, który wspólnie budują wszyscy jej członkowie. Na dany system mogą wpływać problemy jednej osoby, ale również ogólna sytuacja lub kryzys rodzinny oddziałują na indywidualny stan każdego z rodziców czy dzieci. Efekt terapeutyczny w przebiegu pracy z rodziną wymaga kilku tygodni lub kilku miesięcy pracy – wszystko zależy od rodzaju trudności, z którymi chcemy się uporać.

W naszej poradni prowadzimy terapię rodzinną w oparciu o teorię systemową, wykorzystujemy również techniki Eriksonowskiej pracy z rodzinami, bazujemy na założeniach Krótkoterminowej Wielowymiarowej Interwencji w Sytuację Rodziny wg  Danuty Mostwin. Podstawowym elementem techniki pracy w tym modelu jest koło, jako symboliczna reprezentacja rodziny. Graficzne przedstawienie rodziny, relacji, granic i problemów angażuje całą rodzinę począwszy od dziecka 6 – letniego,  do najstarszego członka rodziny. Wspólna praca skupia całą rodzinę na przedstawieniu swojego miejscaw rodzinie, relacji z poszczególnymi członkami, spostrzegania problemów oraz chęci uczestniczenia w zmianach, które mogą nastąpić jedynie w sytuacji zaangażowania się w proces terapeutyczny wszystkich osób. Terapia zakłada 6-7 wizyt interwencyjnych dotyczących kryzysu rodziny i sposobów rozwiązywania problemów. Rodzinne sesje psychoterapeutyczne przeprowadzane są w różnych konfiguracjach. Na początku psychoterapeuta może zaproponować wspólne spotkanie w większym gronie, nawet jeśli problem koncentruje się na jednej osobie (np. dziecku). Perspektywa innych członków rodziny jest użyteczna dla terapeuty i pomaga zaplanować dalsze spotkania, w których mogą uczestniczyć osoby, których bezpośrednio dotyczy konflikt czy kryzys. W trakcie spotkań terapeuta ustala zadania do wykonania do czasu kolejnej sesji, co ma na celu przetrenowanie nowych umiejętności, zachowań oraz polepszyć relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny.

Udział w psychoterapii ma sens, gdy wszyscy jej uczestnicy decydują się na nią dobrowolnie i chcą znaleźć rozwiązanie dotykających rodzinę problemów.

Bibliografia: Gaś B., Pomiatowski R., Wójcik B., (1986), Psychologia Roczniki Filozoficzne Vol.34.No.4. Systemowa Terapia Rodzinna w Doświadczeniu Zespołu Lubelskiego. Mostwin D., (1992), Przestrzeń życiowa rodziny. Ekologiczny model terapii rodziny w stanie kryzysu. Synapsis.

Opracowała : mgr Izabella Janikowska - psycholog PPP w Wodzisławiu Śl.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny