Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zajęcia prowadzone na tereni Poradni

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

Oferta dla dzieci w wieku przedszkolnym

Prowadzący

Rodzaj zajęć

 Pytlarczyk Katarzyna

Gielnik Józefa

"Ruch to zdrowie każdy przedszkolak to powie" grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci - metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn

Lipska Magdalena

Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci
z zaburzeniami integracji sensoryczno-motorycznej
- terapia SI

Durczok Justyna
Surma-Kwiatkowska Janina
Limanowska Ewelina
Wojaczek Justyna

Indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci:
a)   z zaburzeniami komunikacji językowej
b)   z wadami wymowy
c)   z zaburzonym i opóźnionym rozwojem mowy
Solis Katarzyna Terapia tyflopedagogiczna 
Gielnik Józefa
Pytlarczyk Katarzyna
Arteterapia 

Durczok Justyna
Gielnik Józefa
Głąb Barbara
Kohut Aleksandra
Lipska Magdalena
Limanowska Ewelina
Pytlarczyk Katarzyna
Smuda Sabina
Solis Katarzyna
Wojaczek Justyna
Wojaczek Magdalena

Zajęcia w ramach WWR

Durczok Justyna
Wojaczek Justyna

Trening słuchu metodą Warnke

 

Oferta dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Prowadzący

Nazwa zajęć

Jakubiak Teresa

Indywidualna terapia EEG Biofeedback

Mencel Barbara
Molenda Aleksandra
Szetlak Judyta

Trening słuchu metodą Warnke

Weiss Anna

Grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – klas VII
i VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych

Weiss Anna

Indywidualna terapia pedagogiczna (trudności w matematyce) dla uczniów klas od IV do końca szkoły ponadpodstawowej

Weiss Anna Indywidualna terapia pedagogiczna (głęboka dysleksja) dla uczniów klas od IV do końca szkoły ponadpodstawowej
Krzyżak-Dzierżawa Alicja Indywidualna terapia  uczniów z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słabowidzących (kl. I-IV)
Szetlak Judyta Grupowe zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
Brzezinka Katarzyna
Leśniewska Katarzyna
Jestem, czuję , wiem – zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z problemami w zachowaniu z  kl. IV-VI wraz
z rodzicami
Brzezinka Katarzyna
Leśniewska Katarzyna
Projekt dama – zajęcia socjoterapeutyczne  dla uczennic kl. VII-VIII z problemami w prawidłowym zachowaniu

Grzelak-Tkocz Agnieszka
Janikowska Izabella
Jóźwik Jolanta
Marzec Monika
Wujka-Gierałtowska Agnieszka

Indywidualna terapia psychologiczna  młodzieży
z zaburzeniami emocjonalnymi
Paszenda-Królik Tatiana Diagnoza uzdolnień / indywidualne zajęcia (analiza osiągnięć) z uczniem zdolnym
Jóźwik Jolanta
Tomas Elżbieta
Indywidualne porady zawodowe na podstawie badań oraz bez badań 
Jóźwik Jolanta
Tomas Elżbieta
Punkt Informacji Zawodowej - udzielanie porad 

 

Zajęcia dla rodziców

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Głąb Barbara
Surma-Kwiatkowska Janina

Porady dla rodziców  dzieci z zaburzeniami słuchu objętych terapią surdopedagogiczną
i surdologopedyczną

Zespół Porady indywidualne- spotkania z rodzicami rozwijające i wspomagające ich umiejętności wychowawcze
Zespół Udzielanie instruktażu i udostępnianie materiałów do pracy z dzieckiem z różnymi rodzajami niepełnosprawności, z opóźnieniami rozwojowymi
Zespół Przygotowywanie rodziców do podejmowania decyzji związanych z edukacją dziecka (odroczenie lub przyspieszenie realizacji obowiązku szkolnego, kształcenie specjalne)
Durczok Justyna
Gielnik Józefa
Głąb Barbara
Kohut Aleksandra
Lipska Magdalena
Limanowska Ewelina
Pytlarczyk Katarzyna
Smuda Sabina
Solis Katarzyna
Wojaczek Justyna
Wojaczek Magdalena
Porady indywidualne - spotkania z rodzicami dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.
Krzyżak-Dzierżawa Alicja Porady dla rodziców dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słabowidzących
Głąb Barbara
Kohut Aleksandra
Zrozumieć dziecko z zespołem Aspergera – warsztat dla rodziców

Brzezinka Katarzyna
Leśniewska Katarzyna
Zielińska Joanna
Janikowska Izabella

Trening umiejętności wychowawczych –  cykliczne zajęcia z rodzicami
Brzezinka Katarzyna
Leśniewska Katarzyna
Zielińska Joanna
Rozmowy wychowawcze z rodzicami – indywidualna forma pomocy
Grzelak-Tkocz Agnieszka
Janikowska Izabella
Jóźwik Jolanta
Marzec Monika
Wujka-Gierałtowska Agnieszka
Praca terapeutyczna z rodziną
Grzelak-Tkocz Agnieszka
Janikowska Izabella
Jóźwik Jolanta
Marzec Monika
Wujka-Gierałtowska Agnieszka
Rozmowy terapeutyczne, wzmacnianie kompetencji wychowawczych, porady dla rodziców

Marzec Monika

Interwencja kryzysowa w ramach Punktu Bezpośredniej Pomocy Psychologicznej
Paszenda-Królik Tatiana Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów zdolnych-analiza osiągnięć
Paszenda-Królik Tatiana Spotkanie indywidualne z rodzicami uczniów zdolnych - pedagogika zdolności
Marzec Monika
Tomas Elżbieta
Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów z grup dyspanseryjnych

Brzezinka Katarzyna

Leśniewska Katarzyna

Szkoła dla rodziców i wychowawców - warsztat edukacyjny dla rodziców

Janikowska Izabella

Tomas Elżbieta

Zielińska Joanna

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny