Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zajęcia prowadzone na tereni Poradni

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

Oferta dla dzieci w wieku przedszkolnym

Prowadzący

Rodzaj zajęć

 Pytlarczyk Katarzyna

Gielnik Józefa

"Ruch to zdrowie każdy przedszkolak to powie" grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci - metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn

Głąb Barbara

Kohut Izabela

Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci
z zaburzeniami integracji sensoryczno-motorycznej
- terapia SI

Durczok Justyna
Jokiel-Węglorz Patrycja
Surma-Kwiatkowska Janina
Szkatuła Justyna
Wojaczek Justyna

Indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci:
a)   z zaburzeniami komunikacji językowej
b)   z wadami wymowy
c)   z zaburzonym i opóźnionym rozwojem mowy
Solis Katarzyna Terapia tyflopedagogiczna 
Gielnik Józefa
Pytlarczyk Katarzyna
Arteterapia 

Durczok Justyna
Gielnik Józefa
Jokiel-Węglorz Patrycja
Lipska Magdalena
Smuda Sabina
Solis Katarzyna
Szkatuła Justyna

Zajęcia w ramach WWR

Durczok Justyna
Wojaczek Justyna

Trening słuchu metodą Warnke

 

Oferta dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Prowadzący

Nazwa zajęć

Jakubiak Teresa

Indywidualna terapia EEG Biofeedback

Mencel Barbara
Molenda Aleksandra
Szetlak Judyta

Trening słuchu metodą Warnke

Weiss Anna

Grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – klas VII
i VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych

Weiss Anna

Indywidualna terapia pedagogiczna (trudności w matematyce) dla uczniów klas od IV do końca szkoły ponadpodstawowej

Weiss Anna Indywidualna terapia pedagogiczna (głęboka dysleksja) dla uczniów klas od IV do końca szkoły ponadpodstawowej
Krzyżak-Dzierżawa Alicja Indywidualna terapia  uczniów z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słabowidzących (kl. I-IV)
Szetlak Judyta Grupowe zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
Brzezinka Katarzyna
Leśniewska Katarzyna
Jestem, czuję , wiem – zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z problemami w zachowaniu z  kl. IV-VI wraz
z rodzicami
Brzezinka Katarzyna
Leśniewska Katarzyna
Projekt dama – zajęcia socjoterapeutyczne  dla uczennic kl. VII-VIII z problemami w prawidłowym zachowaniu

Grzelak-Tkocz Agnieszka
Janikowska Izabella
Jóźwik Jolanta
Marzec Monika
Wujka-Gierałtowska Agnieszka

Indywidualna terapia psychologiczna  młodzieży
z zaburzeniami emocjonalnymi
Paszenda-Królik Tatiana Diagnoza uzdolnień / indywidualne zajęcia (analiza osiągnięć) z uczniem zdolnym
Marzec Monika
Tomas Elżbieta
Indywidualne porady zawodowe na podstawie badań oraz bez badań 
Tomas Elżbieta Punkt Informacji Zawodowej - udzielanie porad 

 

Zajęcia dla rodziców

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Głąb Barbara
Surma-Kwiatkowska Janina

Porady dla rodziców  dzieci z zaburzeniami słuchu objętych terapią surdopedagogiczną
i surdologopedyczną

Zespół Porady indywidualne- spotkania z rodzicami rozwijające i wspomagające ich umiejętności wychowawcze
Zespół Udzielanie instruktażu i udostępnianie materiałów do pracy z dzieckiem z różnymi rodzajami niepełnosprawności, z opóźnieniami rozwojowymi
Zespół Przygotowywanie rodziców do podejmowania decyzji związanych z edukacją dziecka (odroczenie lub przyspieszenie realizacji obowiązku szkolnego, kształcenie specjalne)
Durczok Justyna
Gielnik Józefa
Jokiel-Węglorz Patrycja
Lipska Magdalena
Smuda Sabina
Solis Katarzyna
Szkatuła Justyna
Porady indywidualne - spotkania z rodzicami dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.
Kowol Michalina Indywidualne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne
z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym przejawiających trudne zachowania
Krzyżak-Dzierżawa Alicja Porady dla rodziców dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słabowidzących
Głąb Barbara
Kohut Izabela
Zrozumieć dziecko z zespołem Aspergera – warsztat dla rodziców

Brzezinka Katarzyna
Leśniewska Katarzyna
Zielińska Joanna

Trening umiejętności wychowawczych –  cykliczne zajęcia z rodzicami
Brzezinka Katarzyna
Leśniewska Katarzyna
Zielińska Joanna
Rozmowy wychowawcze z rodzicami – indywidualna forma pomocy
Grzelak-Tkocz Agnieszka
Janikowska Izabella
Jóźwik Jolanta
Marzec Monika
Wujka-Gierałtowska Agnieszka
Praca terapeutyczna z rodziną
Grzelak-Tkocz Agnieszka
Janikowska Izabella
Jóźwik Jolanta
Marzec Monika
Wujka-Gierałtowska Agnieszka
Rozmowy terapeutyczne, wzmacnianie kompetencji wychowawczych, porady dla rodziców

Janikowska Izabella
Marzec Monika

Interwencja kryzysowa w ramach Punktu Bezpośredniej Pomocy Psychologicznej
Paszenda-Królik Tatiana Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów zdolnych-analiza osiągnięć
Paszenda-Królik Tatiana Spotkanie indywidualne z rodzicami uczniów zdolnych - pedagogika zdolności
Marzec Monika
Tomas Elżbieta
Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów z grup dyspanseryjnych

Brzezinka Katarzyna

Leśniewska Katarzyna

Szkoła dla rodziców i wychowawców - warsztat edukacyjny dla rodziców

Janikowska Izabella

Tomas Elżbieta

Kowol Michalina

Zielińska Joanna

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny