Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zespół wspierania rozwoju małego dziecka i jego rodziny

Diagnoza

Zajmujemy się udzielaniem pomocy dzieciom w wieku  od 0-7 roku życia. Prowadzimy diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną  na terenie Poradni, a także, w przypadku dzieci ze znaczną niepełnosprawnością, w miejscu zamieszkania.

Diagnoza obejmuje następujące problemy:

 • opóźnienia i zaburzenia rozwojowe (rozwój poznawczy, rozwój mowy, rozwój ruchowy),
 • trudności emocjonalne i społeczne,
 • niepełnosprawności dzieci i młodzieży:
 • niesłyszących, słabosłyszących,
 • niewiadomych, słabowidzących,
 • niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją,
 • niepełnosprawnych  intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Prowadzimy:

 • terapię logopedyczną,
 • terapię integracji sensorycznej,
 • indywidualne zajęcia edukacyjne  dla rodziców kształtujące i  wpierające  umiejętności wychowawcze,
 • grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci - metodą Ruchu Rozwijającego,
 • przygotowanie  rodziców do podejmowania decyzji związanych z edukacją dziecka (odroczenie lub przyspieszenie realizacji obowiązku szkolnego, wczesne wspomaganie rozwoju,  kształcenie specjalne),
 • porady indywidualne - spotkania z rodzicami dzieci objętych wczesnym wspomaganiem.

Profilaktyka

W zakresie profilaktyki prowadzimy w placówkach przedszkolnych:

 • warsztaty i prelekcje dla rodziców,
 • dyżur wychowawczy - indywidualne spotkania dla rodziców.

Wspomaganie przedszkoli i placówek

Wspomagamy przedszkola poprzez:

 • konsultacje i porady dla nauczycieli, psychologów, logopedów i innych  specjalistów – wizyty w placówkach,
 • obserwacje diagnostyczne funkcjonowania dziecka w grupie przedszkolnej,
 • mediacje  w sytuacjach konfliktowych.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny