Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Logopedzi

 

Imię i Nazwisko: Justyna Wojaczek

Wykształcenie: mgr pedagogiki

Kursy/certyfikaty:

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
 • praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza
 • logopedia,
 • Diagnosta Screeningowego Audiometru Tonalnego

Działalność:

 1. Diagnoza psychologiczna uczniów w zakresie:
 • trudności rozwojowych, emocjonalnych i wychowawczych,
 • diagnoza i terapia logopedyczna dzieci i młodzieży,
 • diagnoza słuchu i funkcji centralnych – SAT,
 • warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym nt. wspierania rozwoju mowy dziecka.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  • terapia psychologiczna,
  • zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
  • porady indywidualne dla rodziców.
 2. Profilaktyka:
  • program psychoedukacyjny,
  • warsztaty dla rodziców i nauczycieli, kształtujące umiejętności prospołeczne.
 3. Wspomaganie szkół i placówek:
  • konsultacje i porady dla nauczycieli i rodziców na terenie przedszkoli.

 

Imię i Nazwisko: Justyna Durczok

Wykształcenie: mgr Pedagogiki

Kursy/certyfikaty:

 • Logopedia i Glottodydaktyka z Terapią Pedagogiczną,
 •  Tyflopedagogika

Działalność:

 1. Diagnoza logopedyczna uczniów szkół/przedszkoli w zakresie:
  • trudności w nabywaniu mowy
  • zaburzeń artykulacyjnych
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  • terapia logopedyczna
  • zajęcia korekcyjne kompensacyjne dla uczniów klas 1-3 (trening funkcji perceocyjno- motorycznych niezbędnych do nauki czytania i pisania)
 3. Profilaktyka:
  • program przesiewowych badań logopedycznych dla dzieci 6-letnich i klas I.
 4. Wspomaganie szkół i placówek:
  • konsultacje i porady dla nauczycieli i pedagogów szkolnych na terenie przedszkoli i szkół  - wizyty w placówkach
  • diagnozę przesiewową uczniów klas I i dzieci 6-letnich.

 

Imię i Nazwisko: Janina Surma - Kwiatkowska

Wykształcenie: mgr pedagogiki specjalnej ( surdopedagog)

Kursy/certyfikaty:

 • Logopedia,
 • Neurologopedia,
 • kursy z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej dzieci i młodzieży,
 • kursy z zakresu komunikacji pozawerbalnej AAC, język migowy,
 • trening jedzenia,

Działalność:

 1. Diagnoza logopedyczna uczniów w zakresie:
  • opóźnień rozwoju mowy,
  • zaburzeń w rozwoju mowy,
  • niepełnosprawności.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  • terapia logopedyczna,
  • zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
  •  przesiewowe badania słuchu (m.in. audiometria tonalna),
  • porady indywidualne dla rodziców.
 3. Profilaktyka:
  • warsztaty dla rodziców i nauczycieli z zakresu logopedii, surdopedagogiki
  • przesiewowe badanie słuchu dzieci na terenie przedszkoli i szkół,
 4. Wspomaganie szkół i placówek:
  • konsultacje i porady dla nauczycieli i rodziców na terenie przedszkoli i szkół.

 

Imię i Nazwisko: Patrycja Jokiel

Wykształcenie: mgr filologii polskiej

Kursy/certyfikaty:

 • Logopedia,
 • Neurologopedia,
 • kursy z zakresu diagnozy logopedycznej dzieci i młodzieży,
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych,
 • Manipulacje ustno-twarzowe, techniki usprawniające narząd mowy i redukujące ból,,
 • Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej.

Działalność:

 1. Diagnoza logopedyczna uczniów w zakresie:
  • Opóźnień rozwoju mowy,
  • zaburzeń w rozwoju mowy,
  • niepełnosprawności.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  • terapia psychologiczna,
  • zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
  • porady indywidualne dla rodziców.
 3. Profilaktyka:
  • warsztaty dla rodziców i nauczycieli z zakresu logopedii.
 4. Wspomaganie szkół i placówek:
  • konsultacje i porady dla nauczycieli i rodziców na terenie przedszkoli.

 

Imię i Nazwisko: Justyna Szkatuła

Wykształcenie: mgr pedagogiki w zakresie pracy socjalno-opiekuńczej.

Kursy/certyfikaty:

 • pedagogika specjalna ze specjalnością oligofrenopedagogika,
 • logopedia z elementami neurologopedii,
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Działalność:

 1. Diagnoza pedagogiczna/psychologiczna/logopedyczna uczniów szkół/przedszkoli w zakresie:
  • trudności w komunikowaniu się ,
  • zaburzeń i opóźnień mowy,
  • niepełnosprawności.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  • terapia logopedyczna,
  • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju .
 3. Profilaktyka:
  • program przesiewowych badań logopedycznych dla dzieci 6-letnich i klas I.
 4. Wspomaganie szkół i placówek:
  • konsultacje i porady dla nauczycieli i pedagogów szkolnych na terenie szkół  - wizyty w placówkach
  • diagnozę przesiewową uczniów.

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny