Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zespół do spraw wychowawczych

Diagnoza

W zespole prowadzimy diagnozę:

 • przyczyn zgłaszanych trudności wychowawczych, problemów w funkcjonowaniu społecznym,
 • nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń koncentracji,
 • niedostosowania społecznego, zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na terenie poradni prowadzimy:

 • zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z problemami  w zachowaniu, z  kl. IV-VI wraz z rodzicami, będące innowacją pedagogiczną,
 • zajęcia socjoterapeutyczne  dla uczennic kl. VII-VIII z problemami w prawidłowym zachowaniu się,
 • trening umiejętności wychowawczych dla rodziców,
 • rozmowy wychowawcze z rodzicami,
 • warsztat edukacyjny dla rodziców Szkoła dla rodziców i Wychowawców mający na celu wsparcie oraz nabywanie i doskonalenie umiejętności bycia świadomym i konsekwentnym rodzicem.

Profilaktyka

W zakresie profilaktyki na terenie szkół  prowadzimy warsztaty dla uczniów zgodnie z ofertą na stronie internetowej.

Wspomaganie szkół  i placówek

W ramach wspomagania prowadzimy:

 • konsultacje, porady dla nauczycieli i pedagogów szkolnych na terenie szkół wizyty w placówkach,
 • wsparcie w ramach Rad Pedagogicznych, zespołów wychowawczych,
 • warsztaty dla Rad Pedagogicznych,
 • mediacje, interwencje kryzysowe,
 • dyżury wychowawcze dla rodziców.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

 • pracujemy w Zespołach Interdyscyplinarnych do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • współpracujemy z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi z terenu powiatu wodzisławskiego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wodzisławiu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny