Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zespół doradztwa edukacyjno-zawodowego

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i zawodoznawcza w zakresie :

 • określania możliwości intelektualnych i osiągnięć edukacyjnych ucznia,
 • rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych,
 • kwalifikowania do nauki w ramach OHP oraz podejmowania praktycznej nauki zawodu,
 • ograniczeń w wyborze szkoły ponadpodstawowej, w tym ze względu na przeciwwskazania zdrowotne (choroby przewlekłe, niepełnosprawność).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

 • indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i rodziców,
 • zajęcia aktywizujące wybór zawodu oraz przygotowujące do decyzji edukacyjnych,
 • indywidualne porady zawodowe.

Profilaktyka:

 • warsztaty dla uczniów VIII klas szkół podstawowych przygotowujące do wyboru zawodu i kierunku kształcenia,
 • prelekcje dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego,
 • prelekcje dla uczniów kończących liceum ogólnokształcące i technikum z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego,
 • Dyżur doradczy po prelekcji dla uczniów kl. VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 • Dyżur doradczy dla rodziców uczniów VIII klasy szkoły podstawowej – indywidualna psychoedukacja rodziców w zakresie wsparcia dziecka w wyborze szkoły z uwzględnieniem jego stanu zdrowia, możliwości i predyspozycji.
 • Spotkanie dla rodziców uczniów z grup dyspanseryjnych – psychoedukacja w zakresie ograniczeń zdrowotnych do nauki, form wsparcia i pomocy dla uczniów z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
 • Punkt Informacji Zawodowej w Poradni – dyżur doradczy dla uczniów i rodziców.

Wspomaganie szkół i placówek:

 • konsultacje i porady dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych na terenie szkół - wizyty w placówkach,
 • współpraca z doradcami zawodowymi, pedagogami szkolnymi i wychowawcami w zakresie prowadzenia doradztwa edukacyjno–zawodowego w szkołach,
 • grupa wsparcia dla doradców zawodowych szkół podstawowych na terenie Poradni,
 • prelekcja dla rodziców uczniów klas VIII na terenie szkoły w zakresie wspierania dziecka w wyborze dalszej ścieżki kształcenia,
 • współpraca z instytucjami wspomagającymi ucznia w karierze zawodowej  m. in. Powiatowym Urzędem Pracy, Cechem Rzemiosł oraz Szkolnym Ośrodkiem Kariery. 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny