Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK

 CO TO JEST EEG BIOFEEDBACK?

EEG Biofeedback to nieinwazyjna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych, co jest możliwe przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Osoba  biorąca udział w terapii, widząc na ekranie daną animację i spełniając ustalone kryteria gry, ma wpływ na jej przebieg poprzez odpowiednią aktywność mózgu. Kiedy wzrasta pożądaną aktywność, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów (gra przebiega pomyślnie) i w ten sposób sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. Za pomocą treningów można więc w sposób zamierzony wzmacniać bądź osłabiać daną czynność. Innymi słowy można powiedzieć, że głównym celem terapii EEG Biofeedback jest takie zoptymalizowanie pracy mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji na wykonywanym zadaniu.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST TERAPIA EEG BIOFEEDBACK?

Metoda ta jest przeznaczona m. in. dla uczniów z:

 • zaburzeniami uwagi i pamięci,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • dysleksją,
 • autyzmem i Zespołem Aspergera,
 • a także innymi zaburzeniami rozwojowymi.

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW NA TERAPIĘ EEG BIOFEEDBACK

 1. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia treningów EEG Biofeedback jest wykonanie badania EEG głowy, gdyż w przypadku niektórych schorzeń neurologicznych ten rodzaj terapii nie jest wskazany. Wymagane jest więc zaświadczenie lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii EEG Biofeedback.
 2. Aby zgłosić dziecko na terapię należy złożyć w sekretariacie Poradni kartę zgłoszenia oraz zaświadczenie neurologa.
 3. Terapią EEG Biofeedback obejmujemy w szczególności  dzieci/uczniów posiadających diagnozę psychologiczno-pedagogiczną przeprowadzoną w naszej placówce.
 4. O czasie trwania terapii decyduje terapeuta – uzależniony on jest od wieku dziecka i złożoności problemu (standardowo 10 spotkań terapeutycznych).

JAK MOŻNA WSPOMAGAĆ EFEKTYWNOŚĆ TERAPII EEG BIOFEEDBACK?

Skuteczność tej metody terapeutycznej jest uzależniona od wielu czynników. Przede wszystkim ważne jest:

 • zaangażowanie samego ucznia w trenowanie,
 • dbanie o odpowiednią ilość ruchu, w tym na świeżym powietrzu,
 • wprowadzenie rytmu dnia z właściwymi proporcjami pomiędzy odpoczynkiem a aktywnością intelektualną,
 • zdecydowane ograniczenie korzystania z gier komputerowych,
 • wdrożenie  odpowiedniej diety wspomagającej pracę naszego mózgu (tłuszcze zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe typu omega 3 i omega 6, owoce, warzywa, ryby, orzechy, woda, regularne posiłki),
 • wyeliminowanie z jadłospisu napojów słodzonych.

TERAPIA FUNKCJI SŁUCHOWYCH  METODĄ WARNKEGO

Metoda przeznaczona jest dla uczniów u których występują trudności w zakresie poprawnego czytania, pisania, mówienia. Z metody tej korzystają również uczniowie z zaburzeniami percepcji słuchowej, koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Diagnoza według metody Warnkego, przy wykorzystaniu aparatury medycznej, pozwala na określenie problemów w zakresie przetwarzania słuchowego  na poziomie centralnym,  a także na sprawdzeniu czy analizator słuchowy i wzrokowy funkcjonują prawidłowo.

Trening prowadzony jest w oparciu o wyniki uzyskane w procesie diagnozy. Terapeuta opracowuje program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.  Trening funkcji podstawowych prowadzi się z wykorzystaniem poręcznego urządzenia, za pomocą którego trenuje się  osiem funkcji słyszenia i widzenia centralnego.

Metoda Warnkego, dzięki kompleksowemu postępowaniu diagnostycznemu i indywidualnie dobranemu programowi treningowemu, pozwala na poprawę funkcjonowania w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej.

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

 • na terapię przyjmowani są uczniowie na postawie zgłoszenia, do którego załączone są wyniki diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w tym badanie funkcji słuchowych przeprowadzone w Poradni,
 • na zajęcia przyjmowani są uczniowie według kolejności zgłoszenia, 
 • o czasie trwania terapii decyduje terapeuta (nie mniej niż 16 spotkań),
 • w przypadku zaświadczenia od lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w terapii.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny