Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Córka uczy się w liceum. Z niepokojem zauważyłam rosnąca ilość błędów ortograficznych w zeszytach i pracach pisemnych. Czy można skorzystać w Poradni z diagnozy pod kątem dysleksji?

Szanowna Pani!

W szczególnych przypadkach opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana po ukończeniu szkoły podstawowej. Dotyczy to uczniów, u których z różnych przyczyn niemożliwe było wydanie opinii w terminie ustawowym lub w przypadku, w którym zachodzą inne uzasadnione, niezależne od ucznia okoliczności, uniemożliwiające wydanie takiej opinii. W takiej sytuacji opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi szkoły ponadpodstawowej w następującym trybie:

  • nauczyciel bądź specjalista pracujący z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia) składa do dyrektora szkoły wniosek wraz z uzasadnieniem;
  • sami rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczeń również mogą złożyć do dyrektora szkoły taki sam wniosek wraz z uzasadnieniem
  • dyrektor zasięga w tej sprawie opinii rady pedagogicznej;
  • dyrektor szkoły składa wniosek o wydanie opinii do poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz informuje o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia;
  • rodzice z uczniem lub pełnoletni uczeń zgłaszają się do poradni psychologiczno – pedagogicznej w wyznaczonym terminie w celu przeprowadzenia diagnozy. Jej wyniki będą podstawą do złożenia wniosku o wydanie opinii.

Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się na III etapie edukacyjnym może być wydana wyłącznie z uwzględnieniem powyższej procedury.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny