Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
44-300 Wodzisław Śląski, ul. dr. Lucjana Mendego 3

Godziny otwarcia sekretariatu:
Pn.-Śr. 8:00-16:00
Czw. 8:00-17:00
Pt. 8:00-15:00

Telefon: (32) 456-19-93

Sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
e-mail: sekretariat@poradnia.wodzislaw.pl

adres skrytki ePUAP: /PPPWodzislawSlaski/SkrytkaESP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 w celu zgłoszenia dziecka, wydania orzeczenia, opinii ,informacji o wynikach diagnozy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest  Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna 

z siedzibą w , ul. Mendego 3, kod pocztowy: 44-300 Wodzisław Śląski.

Dane kontaktowe:

- adres e-mail: sekretariat@poradnia.wodzislaw.pl,

- tel. 32 456 19 93.

 1. Inspektor ochrony danych: Bernadeta Donder 

Bezpośredni kontakt e-mail z inspektorem ochrony danych: iodpusz@wp.pl

 1. Przetwarzanie  danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art.9 ust.2 lit. h RODO, w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z dnia 7 września 2017 r., a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności Minister Edukacji Narodowej w związku z wprowadzeniem Państwa danych do Systemu Informacji Oświatowej. Odrębną kategorią odbiorców , którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi Poradnia zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 4. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania(poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji ,gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.
 1. Podanie przez Państwa  danych osobowych jest  wymogiem służącym zrealizowaniu zadań Poradni na podstawie art.127 ust.18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z dnia 7 września 2017 r.
 2. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny