Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Jak indywidualizować pracę z uczniem z dysleksją rozwojową?

Jak indywidualizować pracę z uczniem z dysleksją rozwojową?

Pomocne mogą okazać się poniższe wskazówki:

 • nie odpytywać z głośnego czytania na forum klasy, chyba że tekst wcześniej został opracowany w domu,
 • nie obniżać oceny za mało płynne czytanie,
 • szczególną uwagę przywiązywać do cichego czytania ze zrozumieniem,
 • ograniczyć ilość zadawanego do nauki tekstu,
 • wydłużyć czas na przeczytanie lektur lub umożliwić skorzystanie z audiobooków,
 • oceniać ucznia przede wszystkim na podstawie wypowiedzi ustnych,
 • nie dyskwalifikować prac nieczytelnych – uczeń powinien je przeczytać nauczycielowi,
 • w miarę możliwości dyktanda zastępować pisaniem z pamięci lub tekstami z lukami,
 • wyrabiać nawyk pracy ze słownikiem ortograficznym,
 • dokonywać opisowej oceny popełnianych błędów,
 • egzekwować wykonywanie poszerzonej poprawy błędów,
 • sprawdzać znajomość zasad pisowni,
 • nie omawiać błędów ucznia na forum klasy,
 • upewniać się, czy uczeń prawidłowo zrozumiał polecenia lub zadania tekstowe, używać jasnych sformułowań (nadmiar poleceń lub polecenia nakazujące wykonanie sekwencji czynności, wzmaga męczliwość i utrudnia koncentrację uwagi),
 • nie wywoływać gwałtownie do tablicy (zwiększone napięcie emocjonalne utrudnia myślenie), raczej odpytywać z ławki,
 • w przypadku dysgrafii w klasach starszych zezwolić na pisanie domowych prac pisemnych na komputerze, wykonanie na lekcji notatki nielinearnej lub skorzystanie ze skopiowanej notatki kolegi,
 • doceniać wysiłek ucznia, a nie tylko efekty (często niewspółmierne do włożonego trudu),
 • raz w tygodniu sprawdzać zeszyty ucznia,
 • egzekwować wykazywanie się przez ucznia systematyczną pracą nad swoimi trudnościami.  

mgr Aleksandra Molenda pedagog - PPP w Wodzisławiu Śl.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny