Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zespół pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się

Diagnoza

Zajmujemy się udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym. Prowadzimy diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie poradni, a także,        w wypadkach uzasadnionych znaczną niepełnosprawnością, w miejscu zamieszkania.
Diagnoza dotyczy przede wszystkim:

 • trudności w nauce,
 • specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu oraz w matematyce,
 • deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych.
 • niepełnosprawności – dzieci i młodzieży:
  • niesłyszących, słabosłyszących,
  • niewidomych, słabowidzących,
  • niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją,
  • niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na terenie poradni prowadzimy:

 • terapię EEG i RSA Biofeedback,
 • terapię funkcji słuchowych metodą Warnkego,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas IV-VI oraz VII-VIII szkół podstawowych,
 • indywidualną terapię pedagogiczną dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki,
 • indywidualną terapię pedagogiczną dla uczniów z głęboką dysleksją,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
 • terapię integracji sensorycznej.

Profilaktyka

W zakresie profilaktyki prowadzimy:

 • program badań przesiewowych klas I szkół podstawowych pod kątem dojrzałości funkcji percepcyjno-motorycznych do nauki czytania i pisania,
 • prelekcje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i rodziców.

Wspomaganie szkół i placówek

Wspomagamy szkoły i placówki poprzez:

 • konsultacje i porady dla nauczycieli i pedagogów szkolnych na terenie szkół  - wizyty w placówkach,
 • koordynowanie i prowadzenie badań przesiewowych uczniów klas I szkół podstawowych pod kątem dojrzałości funkcji percepcyjno-motorycznych do nauki czytania i pisania,
 • warsztaty  i prelekcje dla uczniów i nauczycieli,
 • prelekcje dla rodziców.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny