Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowe, wyspecjalizowane działania mające na celu usprawnianie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz wsparcie i pomoc jego Rodzinie. Zakres oddziaływań jest różny w zależności od zdiagnozowanych deficytów rozwojowych.

Wczesne wspomaganie rozwoju krok, po kroku:

 • Zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju są objęte dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością. Według prawa oświatowego dziecko niepełnosprawne to dziecko posiadające następującą diagnozę:
 • dziecko niesłyszące lub słabosłyszące,
 • dziecko niewidome lub słabowidzące,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera.
 • Jeżeli Rodzic jest zaniepokojony rozwojem swojego dziecka może zgłosić się do poradni w celu dokonania diagnozy specjalistycznej. Istotne jest także udanie się do lekarza specjalisty.  
 • Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w PPP oraz zaświadczenia lekarskiego poradnia na wniosek Rodzica lub Opiekuna prawnego wydaje opinię o potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Rodzic udaje się z w/w dokumentem do placówki realizującej zajęcia
  w ramach WWR.
 • Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (DZ.U. z 2017 r., poz 1635)
 • Specjaliści w oparciu o przedłożoną opinię odnośnie wczesnego wspomagania rozwoju  ustalają harmonogram pracy z dzieckiem w celu wyrównania deficytów i harmonizowania rozwoju.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. jest jedną z placówek realizujących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  na terenie powiatu wodzisławskiego. Zajęcia prowadzone w ramach WWR są bezpłatne.

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny