Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Poradnia Psychologiczna w Wodzisławiu Śl. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa posiada funkcjonalności wspierające osoby niepełnosprawne poprzez możliwość skorzystania z powiększenia lub zmniejszenia czcionki, zastosowania wyświetlania w opcji kontrastu w negatywie. Ponadto dysponuje funkcjonalnością podkreślania linków. 

Na stronie nie występują filmy.

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Strona udostępnia kontakt telefoniczny oraz korespondencyjny za pomocą komunikacji elektronicznej.

Dostępność architektoniczna:

  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ulicy L. Mendego 3  znajduje się naprzeciw Urzędu Miasta  w odległości około 500 m od Rynku.
    Dojście piesze od ul. Pszowskiej i ul. Bogumińskiej. Przejścia dla pieszych przy tych ulicach posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się obok wejścia do budynku oraz na parkingu miejskim
  • Wejście jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Sekretariat poradni mieści na pierwszym piętrze przy drzwiach wejściowych po prawej stronie znajduje się dzwonek, którym można wezwać/powiadomić pracownika sekretariatu. Na wprost wejścia do budynku znajduje się klatka schodowa prowadząca na piętro. Na parterze mieszczą się sala terapii, gabinety diagnostyczne, gabinet logopedyczny, poczekalnia, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, łazienka z prysznicem i przewijakiem dla małych dzieci. Korytarze w Poradni umożliwiają wyminięcie się dwóch osób.  Klatka schodowa pełni też funkcje klatki ewakuacyjnej wyposażonej w znaki i piktogramy ewakuacyjne zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej otrzymają niezbędną pomoc od pracowników Poradni.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Wiesława Zając sekretarz@poradnia.wodzislaw.pl   

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 456 19 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.                      Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny